Legislatie

                  –   legea privind sistemul umitar de pensii nr. 263/2010 in vigoare de la 01.01.2010  publicat in M.OF. nr. 852/20.12.2010

                   –  H.G 257/2011 – normele de aplicare a legii 263/2010

Conform legii, documentele care stau la baza calcularii pensiei sunt:

                  – pentru perioada de la angajare pana la 01.04.2001 – carnetul de munca + adeverinte de sporuri cu caracter permanent.

                  – pentru perioada 01.04.2001- pensionare – adeverinta cu stagiile de pensionare obtinuta de la Casa Judeteana de Pensii sau a Municipiului Bucuresti